KSL -menetelmä soveltuvuuden arviointiin

Aaria Kiinteistöt Oy soveltaa tehokasta KSL -menetelmää lisärakennuskohteiksi harkittujen kiinteistöjen arvioinnissa. KSL mahdollistaa lisärakennuskelpoisuuden jäsennellyn, huolellisen ja yhteismitallisen arvioinnin selkeästi ja luotettavasti.

Mallissa analysoidaan kymmeniä ominaisuuksia ja muuttujia, eli se on sekä kattava että yksityiskohtainen. Hierarkkinen rakenne on looginen ja varmistaa sujuvan ja laadukkaan prosessin kun kohdetta koskevia tietoja kerätään useista lähteistä ja niitä tarkastetaan.

Kohteelle lasketaan mallissa yhteispistemäärä, joka syntyy tuloksena tarkastelukohtien saamien pisteiden ja niiden painotuksien perusteella.

Mallista on kiinteistölajikohtaiset versioinnit, jolloin eri kohdetyypeille on omat parametrinsa ja painotuksensa. Myös kohdeluokituksemme (ULLAKKO, KOROTUS, PERUSTUS) vaikuttaa painotuksiin.

KSL –analyysejä suoritetaan vain valituille kohteille. Suosittelemme taloyhtiöille rakentamista vain kohteille, joiden KSL yhteispistemäärä ylittää kohdeluokitus -kohtaisen viitearvon.

ksl

KSL antaa ainutlaatuisen työkalun yhdessä taloyhtiön kanssa arvioida ja perustella kohteen oikeaa markkina-arvoa sekä kohteeseen ladattuja tuotto-odotuksia ja riskejä