Soveltuvuus lisärakentamiseen

Myös lisärakentamisessa huippusuorituksen avain on jokaisen kohteen erityisluonteen ymmärtämisessä ja tuntemisessa. Kohde on toteutettavissa vain ja ainoastaan, jos sen tunnusmerkit ja –luvut täyttävät niille asetetut raja-arvot.

Aaria Kiinteistöt Oy etenee kohteissa toteuttamisvaiheeseen vain, jos sekä yhtiölle että taloyhtiön osakkaille saadaan konseptista mieluinen ja tavoiteltu lopputulos.

KSL –malli on menetelmä, jota käytämme kohteen toteuttamiskelpoisuuden määrittämisessä. Meillä rakentamiseen etenevä kohde tarkoittaa, että kyseessä on aito mahdollisuus saavuttaa paras mahdollinen lopputulos kaikille osapuolille.

Jokaisessa lisärakennushankkeessa tutkimme kohteen huolellisesti ja analyyttisesti. Käymme läpi kohteen eri lisärakennusvaihtoehdot hyväksikäyttäen KSL –menetelmää. Vain systemaattisen työn perusteella voimme suositella taloyhtiölle parasta mahdollista vaihtoehtoa lisärakentamisen vaihtoehdoksi.

ULLAKKO –rakentamisessa katon muoto säilytetään suurilta osilta ennallaan ja rakentaminen suoritetaan ullakon tiloihin. Muutokset talon ulkoasuun ovat kaupunkikuvallisesti vähäisiä.

KOROTUS –rakentamisessa olemassa olevaa kiinteistöä korotetaan 1-3 kerrosta. Korotusrakentamisessa huomioidaan tarkasti mm. olemassa olevan kiinteistön arkkitehtuuri ja tekniset rajapinnat.

PERUSTUS –rakentamisessa kiinteistön alueelle rakennetaan uudisrakennus, joka muodostaa yhdessä olemassa olevan rakennuskannan kanssa toimivan kokonaisuuden.