Tilaelementtirakentaminen

Analysoimme lisärakennuskohteet KSL -menetelmällä. Osaan kohteista lisärakentaminen on järkevää suorittaa tilaelementeillä ns. moduulirakentamisella.

Tilaelementit soveltuvat tehokkaaseen ja nykyaikaiseen moduulirakentamiseen.

Tilaelementtejä valmistettaessa lähes kaikki rakentamisen vaiheet tehdään valmiiksi puurakentamiselle optimoiduissa tehdasolosuhteissa. Tilaelementit soveltuvat kaiken kokoisiin rakennuksiin, aina yhden moduulin rakennuksista monikerroksisiin puukerrostaloihin. Tilaelementtiratkaisut pyritään toimittamaan täysin valmiina rakennuksina, jolloin saavutetaan rakentamisen kannalta paras hyöty.

  • Tehokasta ja nopeaa rakentamista
  • Tehdasolosuhteet ja vakioidut rakennusmenetelmät takaavat korkean laadun

Tilaelementeillä toteutetussa moduulirakentamisessa korostuvat hyvä rakennus- ja tilankäyttösuunnittelu. Paras lopputulos saavutetaan, kun valmistaja osallistuu jo hankkeen esisuunnitteluvaiheeseen.

Tilaelementtirakentamisen etuja

  • Tarkka ja nopea rakennusaikataulu
  • Budjetin hallinta helppoa
  • Vähäinen työvoiman tarve
  • Vakioitujen rakenteiden takaama laatu

Aaria Kiinteistöt Oy on erittäin perehtynyt tilaelementtirakentamiseen ja meillä on useita projekteja käynnissä tilaelementtirakentamisen parissa.